На 24 април в три обществени обсъждания ще бъде разгледана концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Осигуряване на интегрирано развитие на Софийска област“. Срещите се организират от Областния информационен център – София и са във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Дебатите ще се проведат както следва:


• От 14 часа в град Златица, залата на общината;


• От 16 часа в град Етрополе, залата на НЧ „Тодор Пеев 1971“;


От 18 часа в град Ботевград, залата на общината.


Агенция „Пътна инфраструктура“ участва в концепцията с предложение за основен ремонт на над 16 км от път II-37 Етрополе – Златица, в участъците от 21 км до 35 км и между 42 км и 44 км. Индикативната стойност на проекта е 27 447 116 лв. с ДДС.


Концепцията е разработена с мисъл за населението на общините Златица, Пирдоп, Етрополе и Ботевград. Успешното осъществяване на планираните инвестиции ще се допринесе за подобряване на транспортната свързаност, достъпа до медицински услуги, развитие на туризма в региона, превенция и управление на риска от наводнения. Водещ партньор в дейностите по нея е Областна Администрация София област.


Поканени за участие на срещите са партньорите в концепцията, представители на местната власт, всички заинтересовани страни и широката общественост. По време на събитието ще бъдат представени отделните проекти, които са все още идеи и предстои да преминат последваща оценка.


Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкети, които са достъпни на Фейсбук страницата на ОИЦ – София, както и на сайта www.bgregio.bg и на www.eufunds.bg. Препоръки или възражения могат да се изпращат също и на електронната поща на ОИЦ-София/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.sofia@gmail.com в срок до три дни от приключване на всички публични обсъждания.