Установените незаконни връзки се прекъсват и нарушителите се таксуват за 12 месеца назад по пропускливост на тръбата


От началото на месец април ВиК София област засили проверките за нерегламентирано ползване на вода чрез незаконни присъединявания към водопроводната мрежа. Проверките са ненадейни и се основават на сравнението между подадените водни количества в дадени населени места, отчетени от водомера на входа на населеното място и фактурираните на клиентите количества. Наличието на значителна разлика е сигнал, че част от водата не се отчита, т.е. не минава през измервателни уреди или не е отчетена на база живущи в имота лица.


Нерядко проверки се извършват и по сигнали на съграждани и съседи, които демонстрират активна гражданска позиция и са наясно, че тези, които ползват вода без тя да се отчита и да плащат за нея, ощетяват всички, защото, обикновено през летните месеци, това причинява безводие на по-високите зони или ниско налягане в цялото населено място, поради което не могат да бъдат ползвани безопасно бойлери, перални, миялни и други уреди. Незаконното ползване на вода, освен че лишава дружеството от приходи, които да бъдат вложени за подобряване на услугите за клиентите, нарушава експлоатационните характеристики на мрежата и често е причина за недостиг на вода или аварии.  


При установяване на незаконно присъединяване към водопроводната мрежа на клиент, незаконната връзка се прекъсва, а клиентът се таксува за период от 12 месеца назад по пропускливост на тръбата. Това означава, че ако незаконната връзка е с диаметър ф 25, се начисляват 2542 куб.м при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 м/сек. или сумата за същия период според действащата цена на услугата „водоподаване“ е 6506,51 лв.


Проверките ще продължат с увеличен интензитет за неопределено време.


От ВиК София област съобщават още, че разработва програма за стимулиране на активната гражданска позиция на коректните клиенти.