Резултатите от най-мащабното национално представително проучване за пазара на електронна търговия за 2023 г. „Пулсът на онлайн потреблението в България 2024“ бяха представени днес, 8 май 2024 г., на пресконференция, която се проведе в сградата на Българската стопанска камара (БСК).


Докладът е нов продукт на нашия пазар, насочен към всички, които имат пряко отношение към формирането и управлението на маркетинговите стратегии на онлайн търговците за работа с крайния потребител.  Той е резултат от изграденото, през годините, партньорство на списание Enterprise и изследователската и консултантска агенция Market LINKS с подкрепата на SuperHosting.BG.


Докладът предлага задълбочен и подробен анализ на нагласите и предпочитанията на потребителите, бариерите и стимулите за покупка, ролята на маркетинга и рекламата, начините на плащания и доставка, потребителската лоялност, но и на редица други, важни за потребителското преживяване теми.


Някои от основните наблюдения включват:


-Около 3,3 млн. българи са пазарували онлайн през 2023 г.;


-Местният пазар е ценово чувствителен и мнозинството потребители осъществяват предварително проучване на подобни продукти/услуги, цени и магазини;


-Рекламата и промоциите имат силно влияние върху окончателното решение за покупка. 


Онлайн пазаруване и потребителско поведение в България


Общо 81% от пълнолетното население на България използва интернет ежедневно, а още 5% - поне веднъж седмично. Това представлява над 4,7 млн. пълнолетни граждани, с лек превес на жените (91% спрямо 86% мъже) и видими разлики между поколенията (100% от т.нар. поколение Z ползват интернет ежедневно спрямо 73% от хората над 60 години).


От ползвателите на интернет близо 70%, или 3,3 млн. души, са пазарували онлайн през второто полугодие на 2023. Данните показват, че жените са по-склонни към по-висока честота на покупки в интернет. Представителите на поколението Х са най-активни при онлайн пазаруването, както и жителите на София и големите градове. 


Основното устройство за осъществяване на онлайн покупки вече е смартфонът. Най-често купуваните онлайн продукти са дрехи, обувки, козметика, книги и учебници, домакински електроуреди и др., а най-предпочитаният метод за плащане остава наложеният платеж, следван, с чувствителна разлика, от банковите карти.


Ценово чувствителен пазар с висока степен на лоялност към предпочитаните онлайн магазини


Данните в доклада показват, че българският онлайн пазар е ценово чувствителен и значителен дял от купувачите правят предварително проучване на търсените продукти/услуги и сравнение на цени. Степента на лоялност към използваните онлайн магазини е висока, констатират от Market LINKS. 


Друг от основните изводи е, че промоционални предложения привличат вниманието на потребителите. Над половината (52%) от респондентите са видели промоция на последния закупен от тях продукт/услуга и (независимо дали това е била причината за неговата покупка, или не) са осъществили сделка. Рекламата е повлияла покупката при 29% от запитаните. 


Алтернативните канали чрез персонализирани съобщения са повлияли решението на много малък дял от купувачите – 8% по мейл и 3% чрез социални мрежи, което показва възможност за развитие на маркетинг комуникацията в тази посока.


Като цяло, онлайн пазарът в България е в крак с повечето световни тенденции, като търсенето на вдъхновение в социалните медии, предпочитанието на потребителите към интерактивно съдържание, автоматизацията на маркетинга и т.н. Най-новите технологични достижения при плащанията и доставките обаче са все още екзотика за местния потребител, а сигурността на плащанията и предоставянето на лични данни – сред основните бариери пред онлайн пазаруването.


***


Списание Enterprise е прецизно таргетирано В2В онлайн и печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление. Списанието се издава вече 16 години и формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност. Организатор на разпознаваеми конференции по ключови теми за различните бизнес индустрии.


Market LINKS е агенция за цялостно обслужване в сферата на пазарните, медийните и социални изследвания и консултации, с екип с над две десетилетия професионален опит. Агенцията инвестира в изследвания и наблюдения на потреблението и навлизането на новите технологии и тенденции в онлайн пазаруването вече повече от 10 години.