Публикуваме поздравителен адрес от кмета Иван Гавалюгов по повод 18–ти май – Международния ден на музеите и професионален празник на музейните специалисти.


До Рени Петрова, директор на Исторически музей - Ботевград


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,


УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 


Приемете моите поздравления по повод 18–ти май – Международния ден на музеите и професионален празник на музейните специалисти.


Музеите са храмове на нашата памет за миналото, в които духът ни израства, срещайки се със спомените за великата българска и световна история, хранилища на традициите, самобитността и културните достижения на човечеството.


Радвам се, че вече отмина трудното време на ограничения поради пандемичната обстановка и Вие, музейните специалисти, можете отново да разгърнете творческия си потенциал за развитие на това значимо културно средище в нашия град в полза на духовното здраве на обществото ни. 


Не спирайте да поддържате пламъка, който осветява пътя ни назад във времето. Бъдете здрави, вдъхновени и амбицирани да се справяте с всяка трудност в личен и професионален план.


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,


Кмет на община Ботевград 


18.05.2022 г.


град Ботевград