Уважаеми учители и преподаватели,


Уважаеми дейци на културата и изкуствата,


Скъпи съграждани,


приемете моите най-сърдечни пожелания по повод 24 май – Денят на българската азбука, просвета и култура!


Кирилицата е достижение, с което България и българският народ тласват целия славянски свят към знания, духовност и развитие! Не случайно България е наричана люлка на европейската цивилизация! Затова трябва да сме горди, че сме българи, че имаме собствена азбука! Букви, които са европейско и цивилизационно наследство!


На този свят ден всички българи се обединяваме около писмеността и вярата в силата на духовността, защото „народността не пада там, гдето знаньето живей”! А то – знанието, пребъдва през вековете благодарение на всички онези духовници и учители, дейци на културата и творци, които носят в себе си зрънцето светлина и нестихващия порив към съвършенство.


Поклон и благодарност пред вас, уважаеми учители, творци и дейци на културата и изкуствата!


Децата на община Етрополе са образовани и израстват като личности със силно чувство на родолюбие и национална гордост благодарение на вашето дело!


Вие давате пример за лидерство, което е толкова нужно днес.


Гордеем се с вас!


Честит празник!