Както сме информирали Общината се отказа от идеята да изгради модулна пречиствателна станция за питейните води, които се подават към вилната зона Зелин. Вместо това се минава на нов вариант - модернизация на съществуващите пречиствателните станции – „Чеканица 1“ и „Чеканица 2“.


„Чеканица 1“ подава 80% от питейната вода в Ботевград, останалите 20% - „Чеканица 2“. Техническата схема на пречистване в момента включва двустепенна филтрация, без реагентна обработка, което е предпоставка за незадоволителната работа на инсталацията -  повишена мътност на подаваната вода. Проблемът е сезонен - при интензивни валежи от дъжд и при снеготопене.


В същото време в сила влиза европейска директива, която регламентира по-ниски стойности по показателя мътност на питейната вода.


На заседанието си на 30 май общинските съветници ще разгледат предложението, внесено от общинската администрация, за отпускане на 58 800 лева за прединвестиционни проучвания за реконструкция на двете пречиствателни станции.