По данни на българското Дружество по ендокринология в България разпространението на захарен диабет добива застрашителни размери- от 2% от населението за 1977 година до 8,3% през 2006 година или около 512000 болни. Около 40% не знаят за заболяването си, а други 10,3% или около 635000 души са в състояние, наречено «преддиабет».