ВиК София – област прекъсва водоподаването към клиенти с натрупан дълг и предприема съдебни действия за събиране на дължимите суми


Клиентите на ВиК София – област могат да се обърнат към дружеството за разсрочване на дълга като всеки случай се разглежда индивидуално


ВиК София – област засили дейностите, свързани с повишаване на събираемостта, като използва всички, разрешени от закона методи, включително събиране на дължимите суми по съдебен ред или прекъсване на водоподаването към длъжника, който отказва доброволно да изплати дължимите за използваните услуги суми. Само за последния месец са прекъснати над 50 клиенти на дружеството със стар дълг. От началото на годината съдебни дела са заведени срещу 600 клиенти – длъжници. Когато плащането бъде присъдено в полза на дружеството по съдебен път, длъжниците заплащат и всички съдебни разходи.


„Длъжни сме, по лицензията, която ни е издадена за предоставяне на ВиК услуги, да използваме всички, нормативно разрешени действия, за да съберем неплатените суми", каза Димитър Димитров, ръководител „Инкасо“ във ВиК София област. -Не можем да допуснем неравнопоставено отношение към клиентите и с това да нарушим основен принцип на нашата дейност – равнопоставеност. Не е възможно тези, които не плащат за вече използваните услуги, да продължават да получават същите услуги като коректните клиенти, благодарение на които дружеството може да изпълнява ежедневната си дейност. Средставата от сметките на клиентите, макар и недостатъчни за големите инвестиционни обекти, са необходими за поддържане на дейността, а ВиК София област е стопанска организация, която законово е задължена да събира дължимите суми, да плаща данъци, заплати и осигуровки“, добави Димитров.


В началото на горещия сезон се извършват и проверки за нерегламентирано използване на вода и незаконни връзки, по сигнали на клиенти на дружеството. Незаконните връзки се прекъсват трайно, а клиентите се таксуват по дебит на тръбата за период от 12 месеца назад.


ВиК София – област се обръща към своите клиенти, които имат затруднения да заплатят натрупаните задължения наведнъж, да потърсят дружеството за обсъждане на възможности за разсрочване на плащанията. Всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално.