Преди няколко дни в общината е представен  официалния протокол след описването на активите на общинското ВиК, които ще бъдат прехвърлени за стопанисване и управление на областното ВиК-дружество. Общата им стойност е над 31 милиона лева, съобщи днес кметът Иван Гавалюгов пред общинските съветници. Той подчерта обаче, че след прехвърлянето  активите си остават общинска публична собственост. Според предварителните разчети реално общинското ВиК трябва да премине към областното дружество от 1 януари следващата година. Не е изключено обаче този срок да бъде отложен, като се има предвид с каква скорост върви процедурата досега.
На 8 октомври ще се състои извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в Софийска област. Община Ботевград ще бъде представлявана от кмета Иван Гавалюгов.