В Окръжна болница има над 200 свободни места за медицински сестри

Новината бе съобщена днес от д-р Ивелина Георгиева, зам.директор на „Света Анна”, по време на националната среща на главните медицински сестри, чийто домакин бе  Окръжна болница. Увеличението е в сила от 1 юли.
“Това увеличение е с над 30% и става реалност въпреки, че е обявено в  период, в който няма подписан  Колективен трудов договор, уточни пред журналисти Главна сестра  Марияна Колева.
Работещите в УМБАЛ “Св.Анна”-София  сестри са 340, което е  с 40% по-малко от необходимото. В болницата има над 200 свободни работни  места за медицински сестри и кадровия дефицит засяга всички болници в  страната” подчерта Колева.
Националната  среща на главните медицински сестри беше под  наслов “Кадровата криза в здравеопазването” и се организира от
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи(БАПЗГ) в партньорство с Окръжна болница „Света Анна”.
Обсъдени бяха възможните краткосрочни и дългосрочни политики в  здравеопазването.
Председателят на БАПСГ Милка Василева представи най- новите данни за  кадровия недостиг и нарастващата нужда от осигуряването на качествени здравни грижи.
На края на срещата беше приета декларация от името на БАПЗГ, адресирана  до „народните представители, сегашни и бъдещи управляващи в централната  и местната власт”.
Декларацията настоява за следните незабавни мерки:
1.Създаване на устойчива система за планиране на необходимостта от  медицински персонал.
2.Създаване на нормативно регламентирана система за определяне на  нуждите от минимален брой медицински специалисти за функциониране на  всяко звено в системата на здравеопазване.
3.Създаване на законодателна рамка на правомощията, отговорностите,  мястото и възнаграждението на всички, упражняващи професиите от  направление “Здравни грижи” в болничната и извънболничната помощ.
4.Разработване и приемане на методика за минимално стартово  възнаграждение и устойчиво нарастване на трудовите доходи на
медицинските специалисти по здравни грижи, спрямо нивото на  професионална квалификация.
5.Гарантирано, предвидимо и устойчиво кариерно развитие”.