Българи изобретиха видеонаблюдение през GSM без да е нужно ползването на интернет. Клиентите използват мрежата на мобилен оператор за осъществяване на отдалечено наблюдение на своите обекти - без ограничение на времето, мястото и обекта. Системата позволява наблюдаващият да използва само мобилния си апарат или в комбинация с преносим портативен компютър, като в реално време той може да следи картина и звук от наблюдаваните обекти.

Агенцията за сигурност и охрана "АСО - Сигма" АД е патентовала изобретението. Системата няма ограничение в броя на камерите за наблюдение. Могат да бъдат наблюдавани движещи се обекти - коли, влакове, кораби и др. Наблюдаващият също може да бъде в превозно средство. Услугата работи в роуминг, съобщиха от "АСО - Сигма" АД.

Услугата е лесна за управление дори и от потребители без специални технически познания. Всички манипулации и команди са максимално опростени. Системата може да се настрои да известява потребителя чрез SMS за настъпили събития, което му дава възможност за бързо включване или преглед на предходни събития. Няколко потребители (оторизирани от основния) могат да наблюдават едновременно едни същи или различни камери.

Видеонаблюдението е защитено, не минава през интернет и притежава четири нива на защита. Потребители на тази услуга могат да бъдат както корпоративни клиенти, така и индивидуални бизнес клиенти и отделни лица. Те могат да използват както съществуващи системи за видеонаблюдение на своите обекти, така и да поръчат изграждането на нови такива за включване към услугата.

Клиентът може по всяко време и от всяко място да наблюдава своите обекти, като използва своя мобилен телефон. Освен това се виждат движещи се обекти. Минимално изискване за наблюдението е поне GPRS покритие. /БТА/