Едно към едно публикуваме интервю на наш репортер с изпълнителния директор на ЕПИК Груп Жил Бернар.

Вярно ли е, че в ЕПИК –Ботевград се извършват кадрови промени?
Кои от ръководния състав са напуснали, кои са пренасочени на други длъжности и кои са новоназначените на отговорните постове?

-Това е лична, вътрешно - фирмена информация.

Разполагате ли с информация докъде стигнало разследването с кражбите в завода и кога се очакват резултати?

-Да, но ще запазя информацията конфиденциална, за да не попреча на разследването.

В публичното пространство се коментира, че заводът в Ботевград ще бъде продаден. Говори се също, че в Мездра ще бъде изграден нов завод, който ще дублира производството на ЕПИК в Ботевград. Вярно ли е това?

-Това не е вярно.

Продължава ли строителството на ЕПИК 3?

-Да.

За съдбата на завода са обезпокоени не само работниците, но и жителите на община Ботевград. Какво ще ни кажете в заключение?

-Никой не трябва да се тревожи, ако всеки си върши работата - работниците да работят с качество и ефективност, мениджмънтът да инвестира и осигурява  нови проекти, полицията да пази фирма ЕПИК и нейните служители. Това са основни принципи, които правят живота  прост и лесен.  За съжаление, когато някои хора защитават незаконно личните си  интереси, това води до съмнения и подозрения към групата.