Екипът на Фондация „Съвременност” най-сърдечно поздравява своите бенефициенти по проект „Равнопоставеност за хората с увреждания в община Ботевград” и всички инвалиди с предстоящия 3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания. Пожелаваме ви успешно да преодолявате многобройните предизвикателства, с които се сблъсквате в трудното си ежедневие и активно да отстоявате правата и достойното си място в обществените и граждански процеси.

Искрено се надяваме скромните ни усилия да са били полезни и да са дали желаните резултати: хората с увреждания да са се почуствали необходими, значими и обществено полезни, да сме допринесли за по-приятна и позитивна среда, изпълнена с приятелски усмивки и да сме спомогнали за решаването на конкретни лични проблеми. Уверяваме нашите нови приятели, че и за в бъдеще с удоволствие ще продължаваме да работим съвместно за постигане на един по-добър живот за хората в неравностойно положение.
Честит празник!!!