Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
507 новини с етикет: Проект

От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър..

Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни..

На редовното заседание, което се проведе на 26 януари, Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 65 688 лева от собствени приходи на Община Ботевград за изготвяне на енергийно и техническо обследване, както и на технически инвестиционен проект за обект “Основен ремонт и пристройка на Дом..

През март 2020 год. Община Ботевград кандидатства с проект “Подобряване на енергийната ефективност на системата  за външно изкуствено  осветление на пет населени места в община Ботевград“  в община Ботевград“ по Програма “Възобновяема енергия, енергийна..

Община Ботевград възнамерява да подготви и подаде проекти за модернизация на четири допустими учебни заведения – ОУ “Н. Й. Вапцаров“, ОУ “Васил Левски“ – Ботевград, ОУ “Отец Паисий“ – Врачеш и ОУ “Любен Каравелов“ – Трудовец...

В дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет е внесена докладна записка, с която Община Ботевград иска съгласие, за да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в дома“ към програма “Развитие на..

На 30.11.2022 г., Община Етрополе подписа  договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в Община Етрополе“. Проектните дейности стартираха на 01.12.2022 г. и са за период от 13 месеца. В изпълнение на дейностите по..

Кметът на община Правец сключи договор за още един социален проект  - „Грижа в дома“. Проектът ще се реализира в рамките на13 месеца - до януари 2024 година. Той предлага почасови грижи в домашна среда и интегрирани здравни услуги за 54 нуждаещи се лица от община Правец. Няма..

Още през 2019 год. Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за реконструкция, строителство и ремонт на спешната помощ в София и София област, като в обособена позиция попадат филиалите в Ботевград, Правец и Етрополе. В проекта “Подкрепа за развитие на системата за спешна..

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I на многофамилните жилищни сгради, с изменен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за..

« предишна123456следваща »