С 12.1% намаляват приходите от продажби през март 2009 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

Намаление от 8.4% има и в търговията на дребно. Това показват данните на Националния статистически институт, съобщават от Money.bg.

От всички наблюдавани групи единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетен ръст от 2.0%.

Във всички останали групи се наблюдава спад в границите от 1.1% в търговията с фармацевтични и медицински стоки, до 15.6% в търговията с компютърна и комуникационна техника.

В търговията на едро общото намаление от 9.8% се дължи на отрицателните темпове във всички съставни групи, с изключение на търговията с нехранителни потребителски стоки, където се наблюдава увеличение с 1.4%.

По-съществено намаление е отчетено в търговията с машини и оборудване - 21.5%, и търговията с компютърна и комуникационна техника - 16.3%.

Значителен спад е регистриран и в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт - 34.6%. Спадът е определен основно от намалението в търговията с автомобили и мотоциклети - 35.0%. Дейността е структуроопределяща и формира около 94% от обема на приходите.

Приходите от продажби намаляват с 8.9% от началото на годината до март в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на регистрирания спад и в трите основни търговски дейности.

Приходите от продажби през март обаче нарастват с 5.0% спрямо предходния месец. Това е в резултат на увеличението във всички основни търговски дейности.

Темповете са близки и достигат 5.1% в търговията на дребно, 5.0% в търговията на едро и 4.5% в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт.

В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните темпове са близки - съответно -5.7 и -6.4%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е значително по-голямо и достига 31.1%.