По данни на Сметната палата 56 общини са в затруднено финансово състояние заради високи плащания по дълга си, ниски приходи и слаб контрол. При 43 от общините размерът на общинския дълг е увеличен с над 50 на сто. При по-голямата част от тях задълженията са се удвоили. Има 12 общини, при които дългът се е увеличил с над 500 на сто. Сред тях са Камено, Карнобат, Суворово, Асеновград, Родопи, Сопот и Две могили. От Сметната палата отбелязват, че при повечето общини е нарушено съотношението между собствените приходи и плащанията по задълженията. Миналата година финансовото министерство разработи законови промени, с които да помага на общините да постигнат финансово оздравяване. Въпреки че има възможност държавата да отпуска безлихвени кредити, засега няма одобрен нито един общински план за оздравяване.