36 020 лева са приходите на общинското предприятие „Автогари” за 2016 г., точно толкова са и разходите – показва информацията, внесена за обсъждане в Общинския съвет.  Предприятието се издържа от наемите, които получава за предоставени паркоместа за автобусите на превозваческите фирми. През м.г. приходите от наеми са  34 970 лв., още 1050 лева са другите приходи.
В предприятието работят  трима души – управител,  счетоводител, който съвместява и задълженията на касиер, личен състав и домакин и един билетопродавач. Разходите за заплати през м.г. са  23 642 лева, а за осигуровки – 4 278 лв.  За ток, вода и газ предприятието е платило 2749 лева, за телефон и външни услуги – 3740 лева. В това число влизат сметките за СОТ – 1008 лв, интернет – 432 лв, телефон – 718 лв и др.