Общественото обсъждане на Бюджет 2018 на Община Ботевград е насрочено за 12 януари от 17.30 часа в зала 14, която се намира на партерния етаж на общинската администрация. Това съобщи днес кметът Иван Гавалюгов на редовната среща с представители на местните медии. На основание  84, ал.6 от Закона за публичните финанси, той кани жителите на община Ботевград, представители на бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спорта и всички, които проявяват интерес, да участват в обсъждането. 


До 9 януари /включително/ жителите на общината могат да внасят своите предложения в писмен вид. Предложенията ще се приемат в Център за информационно на граждани – партер на община Ботевград. 


„Тези предложения ще бъдат взети предвид. На самото обществено обсъждане бюджетът ще бъде представен с необходимите детайли. Надявам се, че ще има интерес, заинтересованост и активност от страна гражданите”, каза кметът Гавалюгов. 


„Естествено основно приоритет в инфраструктурно отношение е водопроводът в населените места. Освен това сериозен обект, който трябва да реализираме през настоящата година, е вторият етап от реконструкцията на градския парк. Предвидели сме средства за медицинска апаратура за МБАЛ Ботевград, за подпомагане на общинското дружество „ВиК Бебреш” със строителна техника, необходима за дейностите по подмяна на остарялата водопроводна мрежа. Специално за село Врачеш предвиждаме решаването на един наболял проблем, изключвам ВиК инфраструктурата, която е проблем на всички населени места, липсата на оформена централна част на населеното място. Тази година възнамеряваме да изготвим и реализираме проект за съвременно площадно пространство. За селата Трудовец, Врачеш и Скравена предвиждаме ремонтни дейности в читалищата. За това в Скравена ще кандидатстваме за средства по проект „Красива България”. Това е най-общо казано. Има и доста други инфраструктурни проекти, които сме заложили за реализация през настоящата година. Наред с това сме отделили сериозни средства за осъществяване на една доста активна социална политика. Общината ще подкрепи и образованието чрез финансиране на една съществена част от таксите за посещение на детски градини и чрез подобряване на материалната база на училищата. Здравеопазването също е един сериозен проблем. Освен за медицинска апаратура, предвиждаме средства и за ремонт на останалата част на покрива на болницата. Надявам се, че през 2018 година ще успеем да реализираме договор, с който да осигурим сериозно финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ Ботевград. Намерели сме удачния вариант и скоро ще бъде обявена процедура по избор на изпълнител на въпросния договор”, съобщи в аванс Иван Гавалюгов.  


Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Ботевград www.botevgrad.bg.