Не само покривът на тренировчаната зала е разрушен от силния вятър през миналата седмица. Щети са нанесени на общо седем общински обекта. Те не са резултат от некачествено извършени ремонти или строителство, а са предизвикани от форсмажорни обстоятелство. Общинските обекти са застраховани срещу щети, причинени от природни бедствия. Очаква се застрахователните компании да изплатят парите, с които ще бъдат ремонтирани засегнатите сгради – съобщиха от общинското ръководство.