Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
3 новини с етикет: закриват дома

Общинският съвет подкрепи предложението на общината за включване на сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи, в Гурково в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел „Учредяване право на ползвате”. Тази стъпка бе предприета, за..

Намерението на общината е да преустрои Дома за деца в село Гурково в Център за настаняване от семеен тип на болни възрастни хора. За целта ще се търси възможност за осигуряване на средства по европейски програми. Ако такива не бъдат осигурени, общината ще инвестира собствени средства. Това каза..

До 10 септември 2016 год. Дом за деца, лишени от родителски грижи „Надежда” в село Гурково трябва да бъде закрит.  Спазва се процедурата по извеждане на децата от Дома и настаняването им в сигурна семейна среда.  Някои от тях се връщат при биологичните им родители, а други се..