По традиция в първите минути на Новата година в Ботевград се проведе празнична заря. Стотици ботевградчани предпочетоха да излязат в центъра на града и да се насладят на илюминациите.

Както миналата година, така и тази, зарята започна с 30-минутно закъснение, тъкмо когато запасите на хората от пиротехнически средства започнаха да намаляват. Гърмежите продължиха около 10 минути, съпроводени от виещото се хоро.