От падането на първия сняг до момента в болницата не са постъпвали оплаквания от граждани със счупени крайници – информира управителят на МБАЛ д-р Филип Филев. Той допълни, че в здравното заведение няма отделение по травматология и по тази причина не се приемат за лечение болни с подобни проблеми. Д-р Филев обясни още, че при по-леки случаи възстановяването протича в домашна обстановка, а контролните прегледи се извършват от лекари-специалисти.