Утре в Регионалния инспекторат по образование – София област, ще се проведе последният етап от конкурса за директор на ПМГ “Акад.проф. д-р Асен Златаров”. Той ще премине под формата на интервю. Както вече сме ви информирали, до него са допуснати и тримата кандидати за поста – Даниела Колева – преподавател по математика в ПГТМ “Христо Ботев”, Татянка Грухланска – преподавател по немски език и география в гимназията, и Тодор Кръстев – преподавател по химия и физика в ОУ “Н. Вапцаров”.
 
На последния етап от конкурса за директор на гимназията е поканена да присъства Цеца Иванова – секретар на община Ботевград.