Още през втората половина на миналата година общината е поискала от Министерството на правосъдието да й предостави безвъзмездно сградата на Районния съд. До този момент обаче няма категоричен отговор от страна на министерството.

Идеята на общинското ръководство е в старата сграда на Районния съд да бъдат преместени Историческият музей и Градската художествена галерия, но след като правораздавателният орган се настани в новата съдебна палата. Предвижда се до есента на тази година Районният съд да провежда заседанията си в новопостроената сграда.