На заседанието на ОбС, което ще се провед на 29 януари, кметът Георгиев ще внесе предложение да бъде организиран търг с тайно наддаване за продажба на обособена част от Младежкия дом. Тя включва партер със застроена площ от 284,70 кв.м, втори етаж със застроена площ от 986,70 кв.м и трети етаж със застроена площ 868.80 кв.м. Общата разгърната застроена площ на трите части е 2 140.20 кв.м. Определаната първоначална тръжна цена на обекта е 2 788 260 лева. Сделката е освободена от ДДС.
Предстои ОбС да се произнесе по докладната на градоначалника.

Да припомним, че през миналата година ОбС гласува да бъде продадена обособена част от партера на бившия Младежки дом. До този момент обаче няма информация дали към обекта е проявен интерес от страна на инвеститори.