Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси създава много сериозни практически проблеми, каза в Габрово депутатът от БСП Татяна Дончева. Той засяга 25 публични длъжности или няколко хиляди служители.

Законът за конфликт на интереси не може да урежда измислени конфликти, нито хипотетични, твърди Дончева: „Той може да урежда само реални конфликти. В общините и държавата да няма допускане на казуси „батко и братко"-кандидатстване за обществени пари и получаването им на базата на положението на човека във властта. Щом обаче нещата са организирани прозрачно, проблеми с това няма."

Да се забранява обществена активност на цялата група публични длъжности е абсурдно и няма житейска логика, смята депутатът. Според един от членовете в закона на заемащите публични длъжности се забранява да сключват сделки в частен интерес. Никъде обаче не е изрично записано, че те в своето служебно качество не могат да сключват такива сделки. От това излиза, че въобще не могат да сключват сделки в частен интерес, например да се оженят, каза още Дончева. В закона е разписано и кметовете да не могат да бъдат членове на ръководството на сдружението на общините. Освен това двама съпрузи не могат да бъдат в едно и също училище, ако единият е директор. Не е ясно обаче по какъв начин ще се работи в малките общини, които имат само по едно-две училища.

В петък парламентът е приел удължаване на сроковете, в които Законът за конфликт на интереси да бъде преработен. Дончева е провела разговори с ръководителя на офиса на Еврокомисията в София, както и с някои от институциите, работили върху закона. Народният представител от БСП вероятно ще оглави работна група от политически сили, представители на сдружението на общините и сдружението на председатели на общинските съвети, която в триседмичен срок да представи преработен вариант на закона.