Вчера в деловодството на общинския съвет е депозирано предложение от четирима общински съветници – Петя Кочкова, арх. Димитър Маринов, Иван Гавалюгов и инж. Антон Стоянов. Те настояват в инвестиционния план на общината за 2009 година да бъдат предвидени 350 хиляди леза за ремонт на коритото на Стара река, която минава през Ботевград. Аргументите им са, че коритото е в много лошо състояние и след големите наводнения през 2005 г. не е правен никакъв ремонт.
По настояване на същите съветници миналата година общината отпусна 50 хиляди лева за ремонт на уличините оттоци. „Тези средства обаче не са достатъчни, все още много оттоци останаха неремонтирани, някои от тях са асфалтирани и не функционират”- коментира арх. Маринов. Затова те отново предлагат да се предивят 100 хиляди лева в инвестиционния план за тази година. Исканите ремонти имат значение за повишаване сигурността на гражадните от наводнения или други природни стихии- аргуменитрат се общинските съветници.