Лектор на семинара е Наталия Киселова, доктор по конституционно право, старши асистент в Софийския университет. Тя е и експерт към комисията по въпросите на държавната администрация. Според нея съпротивата спрямо закона трябва да бъде преодоляна и той да влезе в сила през април, тъй акто от този закон има обществен интерес Тя разясни философията при прилагането на закона в структурите на местната власт – кметове, зам.кметове, общински съветници. При наличие на частен интерес те не трябва да се разпореждат с публично общинско имущество, да използват информация, трябва да ограничат и консултантската си дейност ако имат такава. Тя разясни как още се ограничава възможният конфликт на интереси и как това трябва да се разкрива пред обществеността.
Д-р Киселова бе категорична, че конфликтът на интереси не означава непременно корупция или престъпление. „Най-общо, това е противоречие между общинския интерес и едно лице, което участва пряко във взимането на решения и следи за изпълняването им“. Според нея конфликтът не винаги води до облагодетелстване, но законът се стреми да ограничи тези ситуации и да предотврати клюки и дори шантаж. Тя бе категорична, че облагата може да бъде и от нематериален характер – услуга, получаване на стоки и услуги безплатно или на по-ниски цени, награда и др.