Тя ще оглави нова структура в общинската администрация – отдел „Човешки ресурси”. Това стана ясно преди малко на заседанието на общинския съвет.
Клара Нановска като заместник кмет досега се явяваше шеф на своя съпруг Иван Стефанов, който е ръководител на обединеното счетовдство на детските градини в общината. Конфликтът на интереси е установен от специализираната общинската комисия и докладван от кмета на днешното заседание на общинския съвет.
Засега не се говори кой ще заеме мястото на Клара Нановска.