Инициативата Международен ден за безопасен интернет е ежегодно събитие, чиято цел е да повиши сигурността и отговорността при употребата на новите технологии и особено сред децата и младежите.

Събитията през тази година са концентрирани в две основни направления - социалните мрежи и престъпленията в кибер пространството.
Особен акцент се поставя на безопасният интернет за децата.

Международният ден за безопасен интерент се првежда за първи път през 2004 година.

През 2008 година над 120 организации от 56  страни се включиха в инициативата, организирайки конференции и дискусии в училищата относно за безопасността в мрежата.

В София ще се проведе дискусия в рамките на националната кампания „Децата безопасно в интернет", организирана от Майкрософт, Евроком и Az-deteto.com съвместно с Обществения съвет за безопасен интернет.

На нея официално за първи път ще бъде показан и общоевропейският клип „Нека да имам контрол!", изработен по поръчка на Европейската комисия срещу онлайн-тормоза.
С този клип на 10-ти февруари стартира обща европейска кампания за повишаване сигурността на децата в интернет.

По инициатива на Европейската комисия от 1999 г. действа програмата „Безопасен интернет", която цели както да образова деца, родители и учители, така и да им осигури по-безопасно, полезно и приятно ползване на световната мрежа.

От 1 януари 2009 г. ЕС ще има нова програма за по-безопасен интернет.

След изключително позитивния вот на 23 октомври 2008г., с който Европейският парламент изрази подкрепата си за новата програма за по-безопасен интернет, Съветът на Европейския съюз прие новата програма.

Тя обхващаща периода 2009-2013 г. и беше предложена от Европейската комисия на 28 февруари 2008 г. за защита на децата във все по-сложния виртуален свят.