В сградата на общинската администрация се проведе семинар във връзка с пилотния проект за регионално сътрудничество при управление на отпадъци. Семинарът бе открит от Мария Нинова – директор "Управление на отпадъците" в Министерството на околната среда и водите. Лектор бе Ферд Схелеман от холандската консултантска фирма “Грандми”. Тя е един от най-големите участници на Европейския консултантски пазар в сферата на опазване на околната среда и управлението на отпадъците. В работата на  семинара взеха участие кметове и заместник кметове на общините Ботевград, Правец и Етрополе , както и еколозите от съответните общински администрации. На семинара присъстваше и управителят на  „Български консултантски център” Михаил Стоянов.  Поводът за провеждане на тази среща – разговор е предстоящото изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на Ботевград.
 

По време на семинара Фелд Схелеман подчерта, че през следващите години в страната трябва да се изградят 55 регионални депа за отпадъци. Това означава, че всяко депо ще обслужва средно по пет общини, което поставя на дневен ред темата за доброто взаимодействие между тях. Друга основна цел на пилотния проект е разработване на модел за изчисление на  такса „смет” и такса за депониране, съобразени с очакваните по-високи разходи за управление на отпадъците.