Годишната издръжка на общинското предприятие „Регионално депо за неопасни битови отпадъци” ще бъде  76 600 лева. От тях 64% ще се осигуряват от бюджета на община Ботевград, а останалите 34% от общините Правец и Етрополе, които също ще депонират отпадъците си в депото. Това стана ясно на днешното извънредно заседание на общинския съвет.
В общинското предприятие „Регионално депо” ще работят 9 души. Освен директора на предприятието, който предстои да бъде назначен  от кмета на община, в него ще има още лаборант-химик, механик по поддръжката на електро и ВиК частите, останалите са оператори и шофьори на техниката, която ще работи на депото.
Самата техника е на стойност над милион и половина лева и вече е закупена. Най-скъпата машина е компактор, който ще запръстява изхвърлените боклуци.
Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма охранител на депото.
Кметът на общината отново декларира, че въвеждането в експлоатация на новото регионално депо няма да доведе до увеличение на таксата смет, която плащат гражданите и фирмите