Младото поколение европейци, работещи в малки и средни предприятия, разчитат повече на написания текст и печатните документи в процеса на взимане на решение в сравнение с техните по-възрастни колеги. Това сочат резултатите от проучване, поръчано от НР.
84% от работещите на възраст между 16-24 години винаги или често се обръщат към печатни материали, когато се подготвят за взимането на важно решение. За сравнение 77% от всички възрастови групи и само 59% от служителите на възраст между 55-64 години винаги или често използват този вид материали.
Проучването е проведено в Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Холандия и Русия. То показва работните навици и процеса на взимане на решения, използвани от работещите в малки и средни предприятия европейци.
„Въпреки нарастващата сила на дигиталното съдържание, „класическите” средства като написан или отпечатан текст, всъщност са точно толкова важни при планирането и взимането на решения в бизнеса, колкото и преди”, коментира Татяна Фиш, маркетинг мениджър за лазерни устройства и бизнес решения в НР за Европа, Близкия изток и Африка.
Представителите на така нареченото „поколение Y” всъщност разчитат повече на класическите средства при взимането на решения, отколкото по-възрастните. За да планират и формулират позицията си, когато се намират извън офиса, те използват печатни материали вместо мобилни компютри или мобилни устройства, добавя Фиш.
Според последните данни на IDC, през третата четвърт на 2008 г. НР държи 45,8% от пазара на професионалните решения за печат, предназначени за малки и средни предприятия, което е ръст с 1.3% в сравнение с предходната четвърт.