Компаниите Lenovo и Research In Motion (RIM) обявиха партньорство за разработка на нови мобилни решения, които ще разширят комуникационните възможности на бизнес потребителите чрез тясна интеграция между лаптопите ThinkPad и смартфоните BlackBerry.
Lenovo планира да разработи и достави набор от технологии, които могат да помогнат на професионалистите да управляват по-ефективно своя бизнес в движение, съобщиха от българското представителство на компютърния гигант.
Решението Lenovo Constant Connect ще съвмести силните страни на смартфона BlackBerry и лаптопите Lenovo ThinkPad. Целта е да се осигури гъвкав достъп в реално време до корпоративна поща.
Lenovo Constant Connect ще даде възможност получената корпоративна поща на смартфон BlackBerry да бъде автоматично синхронизирана посредством Bluetooth на лаптоп ThinkPad, дори когато той е изключен, без да се налага намеса на потребителя.
Подобно ниво на интеграция драстично подобрява достъпа до имейли на лаптопи ThinkPad, там където смартфонът BlackBerry има мобилна връзка. В допълнение, намалява необходимостта потребителите да ползват платена безжична мрежа.
“Lenovo Constant Connect ще опрости синхронизацията на имейлите на лаптопа и ще предостави на мобилните потребители по-голяма гъвкавост за управление на електронната им поща, докато са в движение”, каза Джим Балсили, съизпълнителен директор на RIM.
Решението се очаква в САЩ през второто тримесечие, а на останалите пазари – по-късно през годината.
“С нарастващия брой мобилни професионалисти, които разчитат както на техните BlackBerry смартфони, така и на лаптопите ThinkPad, ние виждаме и нарастваща нужда от интеграция между двете устройства”, коментира мотивите за партньорството Янг Янкинг, изпълнителен директор на Lenovo.