Продължаващата глобална икономическа криза, както и трудностите, които изпитват пазарът на недвижими имоти и пазарът на труда, ще доведат през тази година до нов ръст при компютърните престъпления.
Това е един от основните изводи в доклада за информационните заплахи, изготвен от компанията за сигурност Aladdin Knowledge Systems, съобщиха от българския й партньор eFellows.
Документът описва и анализира заплахите, открити през 2008 г. и прави прогнози за тяхната еволюция през 2009 г., базирайки се на анализ на съществуващите днес уязвимости, на развитието на уеб приложенията, както и на променящите се бизнес модели на компютърните престъпления.
Три са ключовите прогнози за бъдещето на компютърните престъпления: нарастващ брой на престъпните деяния, вследствие на глобалната криза; значими промени в потребителския модел за достъп до интернет и повишаване броя на кражбите на самоличност в социалните мрежи.
“След като през миналата година станахме свидетели как престъпните организации се превръщат в сложни бизнес модели, копиращи организационната структура на истинските компании, през 2009 г. продължаващата икономическа криза, трудностите, които изпитват пазарът на недвижими имоти и пазарът на труда, ще предизвикат още по-голям ръст на престъпленията”, се посочва в доклада.
Тези предпоставки ще се преплетат със сериозни промени в начина, по който потребителите използват интернет и с развитието на уеб 2.0. Все повече компании предлагат подобрена десктоп–уеб интеграция, превръщайки браузъра в ключово приложение на всеки персонален компютър и обогатявайки възможностите за текстова и гласова комуникация, онлайн пазаруване, онлайн разплащания и др.
Моделът, по който потребителите се свързват с мрежата, комуникират и я използват в ежедневието си, се променя, а заедно с него се променят и предизвикателствата пред сигурността в интернет.
Третата основна прогноза за развитието на заплахите през 2009 г. е свързана с очаквания ръст при кражбите на самоличности в онлайн социалните мрежи, предизвикан от бурното развитие на този тип платформи, както и от нарастващата им популярност не само сред крайните потребители, но и в бизнес средите.
Повишеното количество лични данни на сайтове, като Facebook, LinkedIn, Bebo и MySpace вече се отчита като сериозен проблем, който вероятно ще предизвика ръст в измамите с променена самоличност, а в резултат вероятно ще наблюдаваме и промени на начините, по които потребителите ще доказват своята самоличност в уеб среда.