38 училища са преустановили учебните занятия днес, заради усложнената зимна обстановка и затрудненото придвижване.

Училищата се намират в 10 области на страната. Те са:

    * Област Габрово, община Севлиево - ОУ „Св. Солунски братя" - село Крамолин,
    * Област Монтана, община Якимово - ОУ „Д-р Петър Берон" - село Якимово, община Вълчедръм - ОУ „Хр. Ботев" - село Долни Цибър; ОУ „Хр. Ботев" - село Златия; община Монтана - IX СОУ „Йордан Радичков" - град Монтана
    * Област Пазарджик, община Пазарджик - ОУ „Св. Кирил и Методий" - село Мало Конаре
    * Област Пловдив, община Първомай - ОУ „Любен Каравелов" - село Бяла река; ОУ „Д-р Петър Берон" - село Буково; ОУ „Христо Ботев" - село Йоаким Груево
    * Област Плевен - 18 училища
    * Област Разград, община Цар Калоян - СОУ „Христо Ботев" - град Цар Калоян
    * Област Силистра, община Дулово - СОУ „Хр. Ботев" - Село Паисиево; СОУ „Йордан Йовков" - село Окорж; община Кайнарджа - ОУ "Цанко Церковски" - село Средище; община Ситово - ОУ "Отец Паисий" - село Добротица
    * Област Стара Загора, община Братя Даскалови - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий"- село Черна гора; ОУ „П. К. Яворов" - село Гранит
    * Област Търговище, община Търговище - ОУ „Св. св. Кирил и методий" - село Драгановец; ОУ „Христо Ботев" - село Вардун
    * Област Хасково, община Минерални бани - СОУ „Проф. д-р Асен Златаров" - Минерални бани; СОУ „Христо Ботев" - село Караманци