Съветниците ще заседават в читалище “19 февруари” в с. Скравена. Сесията ще започне в 9.00 часа. В дневния ред на заседанието са включени докладни за: отпускане на средства за различни дейности, промяна на Наредбата за местните данъци и такси. Ще бъде обсъдена стратегия за управление на общинската собственост, информация за социолно-икономическото развитие на Скравена. На сесията ще бъде предложен за гласуване доклада за оценката на бившата поликлиника. По този въпрос се очакват задълбочени дебати от страна на съветниците.