Теренът между оградата на гробищния парк и тротоара ще бъде продаден. Днес съветниците гласуваха върху него да бъдат образувани седем урегулирани поземлени имота с площ от 400-500 кв.м. Те ще бъдат отредени за ниско строителство /до 5 м/ на обекти за обществено обслужване. Определената тръжна цена е 80 лв./кв.м.

Докладната за продажба на общинските имоти не подкрепи арх. Димитър Маринов. Според него мястото трябва да остане резервен терен за разширяване на гробищния парк. Тогава кметът Георгиев обясни, че в горната част на кв. “Васил Левски” общината  е определила 10 декара, върху които ще бъде разположен нов гробищен парк след 15-20 години. Той каза още, че няма как съществуващото гробище да се разширява към пътя.