От днес стартира кандидатстудентската кампания в МВБУ. Все още не е ясно дали ще има увеличение на приема. Предстои Академичният съвет на висшето училище да вземе решение по този въпрос.

Тази година МВБУ предлага обучение по четири бакалавърски програми на български език: Бизнесадминистрация – редовно, задочно и дистанционно обучение; Международни икономически отношения – редовно и задочно обучение; Счетоводство и контрол – редовна и задочна форма и Туризъм – редовно и задочно обучение.
За провеждане на изпитите са определени четири дати – 5 април; 7 юни; 11 юли; 12 юли.

По традиция Международното висше бизнес училище организира дни на отворените врати, за всички които искат да научат повече за бакалавърските програми. Те ще се проведат на 28 март и 25 април от 10 до 16 часа.