Защо да се обучавате в специалност „Приложна електронна и компютърна техника”?


-„Приложна електронна и компютърна техника“ е перспективна специалност с отлични възможности за професионална реализация в нашия регион;


- Знания и умения се получават в областта на програмирането, web технологии, компютърни архитектури и мрежи, цифрова и микропроцесорна техника, CAD технологии, електронно управление, електрически измервания и др.


- Предлагаме приложно ориентирано обучение по държавна поръчка;


- Обучението е с гъвкав график на учебните занимания, който позволява съчетание на работа и образование без да се товари финансово семейството;


- Практически насочено обучение с използване на съвременни електронно-базирани образователни инструменти;


- Завършилите студенти получават диплома за висше образование, степен „професионален бакалавър“ и имат възможност да придобият магистърска степен по две специалности „Автоматика и информационни технологии“ и „Електроника“. 


Катедрата има ценен опит в обучението на бъдещи инженери, тъй като привличането на талантливи и мотивирани млади хора допринася за високия рейтинг на катедрата и на Колежа, а той се базира на изключително успешната реализация на студентите. 


За повече информация:


• www.tu-college.com 


• адрес: Ботевград, бул. „България” № 31, тел.: 0723/66184, 0723/60129