Предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да получат до 350 хиляди лева безвъзмездно финансиране, ако кандидатстват с проекти по схемата "Социално предприемачество" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Това съобщи Екатерина Димитрова, главен експерт в Агенцията за социално подпомагане, цитирана от БНР

По процедурата могат да кандидатстват общини, неправителствени организации, търговски дружества, специализирани предприятия и кооперации.

Проектите могат да бъдат на стойност от 50 000 до 350 000 лева с продължителност между 10 и 12 месеца. Крайният срок за представянето им е 22 май.

Проектите получават оценка в рамките на три месеца. Схемата е разделена на два компонента, обясни Димитрова. Едната линия е в подкрепа на вече създадени социални предприятия.

Целта е те до имат възможност да стабилизират или разширят дейността си.

Другият компонент е за създаване на нови социални предприятия, които откриват работни места за хора от рисковите групи. Общата стойност на цялата схема, чието изпълнение трябва да завърши до 2011 година, е 15 680 000 лева.