Само осигурените майки ще получат допълнителната еднократна помощ от 50 лева, това съобщиха от пресцентъра на Министерството на тдура и социалната политика. За еднократната помощ от 50 лв., която правителството ще отпусне на майки с деца на възраст между 1 и 2 години, МТСП уточнява, че такава помощ ще получат само майки, които отговарят едновременно на три критерия:
- плащали са осигуровки за общо заболяване и майчинство;
- имат доход до 350 лв. на член от семейството;
- отглеждат дете на възраст между 1 и 2 години.
В този смисъл са напълно необосновани твърденията, че с това свое решение кабинетът „ще подкрепи малцинствата и „електората“ преди изборите“. Представителите на малцинствата, както и на всички други групи, ще получат допълнителната помощ, само ако отговарят на посочените по-горе критерии.