След като през месец юли миналата година Христо Андреев беше избран за председател на учредената тогава областна организация на Съвета на старейшините към партия ГЕРБ, още двама етрополци са избрани в областните организационни структури на ПП ГЕРБ.
 • Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ утвърди Георги Славов Николов от Етрополе за областен клубен ръководител на Клуб ГЕРБ-Предприемачи за Софийска област.
 • Тони Василев Томов е новият член на Областния управителен съвет на ПП ГЕРБ в Софийска област.
Честито и на двамата!