За миналата година фирма “Родина 75 И” е реализирала печалба в размер на 3 000 лв. Да припомним, че през 2007 год. ръководството на дружеството отчете отрицателен финасов резултат от 67 000 лв. 

През отчетния период са преустановени непечелившите дейности на дружеството. Приходите са намалени с 218 000 лв. Разходите за дейността са снижени с 294 000 лв. Краткосрочните задължения през 2008 са в размер на 326 000 лв. От тях текущите задължения към доставчици, клиенти, към персонал, осигурителни предприятия, данъчни институции и др. са 124 000 лв. Размерът на задълженията над една година е 202 000 лв. През отчетния период размерът на вземанията е нараснал с 39 000 лв.
Средната рабона заплата в общинското дружество е увеличена от 241 на 304 лв. В момента в “Родина 75И” ЕООД работят 74 човека. Те са ангажирани в производството на пластмасови, дърводелски, метални и други изделия.   

Управителят на "Родина 75И" Николай Ненов ще представи отчета на дружеството на сесията на ОбС в четвъртък.