То ще се проведе на 11 април  от 9 часа в малкия салон на читалището. На форума ще бъдат отчетени финансовите резултати за 2008 година на кооперацията. Освен това ще се обсъди и  гласува предложението на председателя за сключване на договори с фонд „Земеделие” и с банки.
На събранието ще бъде избрано и ново ръководство- председател, упарвителен и контролен съвет.