За община Ботевград – Петър Василев – служебен телефон  072399751, Правец – Александър Симов – служебен телефон 071339267, Етрополе – Николай Йорданов – служебен телефон 072099086.  Освен да събират инфорамция служителите на общинските служби  са задължени също да дават указания на фермери  и стопани какво да правят при установяване на болестта.
Софийска област е една от зоните, където има регистрирани случаи на „син език”.  Министерстото на земеделието определи  надзорна зона около огнището, в които влизат населени места от 12 области на страната – Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Пазарджик, София област и Габрово. На тези места е забранена нощната паша от 19:00 ч до 8:00 ч., а животните, показали признаци на заболяването, се унищожават.