Управителният съвет на Земеделска кооперация „Единство“ свиква извънредно Общо събрание на членовете на кооперация. То ще се проведе на 04.02.2023 год. (събота) от 09:00 часа в малкия салон на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ – Ботевград, площад „Освобождение“ №21, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


Избор на председател на ЗК „Единство“, който да довърши мандат 2021 - 2025 година.