Учебно-тренировъчните фирми “АВИС”, “Земен рай”, “Идеал” и “Миг-миг” ще участват в Муждународния панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ. Той ще се проведе от 10 до 12 април в Пловдив. Ботевградските ученици ще се състезават в четири основни категории: комплексно представяне; фирмено облекло; панаирна промоция; мис и мистър ТФ ФЕСТ.

Международният панаир на тренировъчните фирми се ръководи от определените от Световната мрежа на тренировъчните предприятия правила.

ТФ ФЕСТ популяризира идеята за тренировъчните предприятия (те са виртуални). Чрез тях се демонстрира на живо метода за интегрирано обучение по икономика, информационни технологии, бизнес администрация и чужди езици под формата на копие на реална фирма. 
По време на Феста мениджърите на тренировъчните фирми имат възможност публично да представят своята работа, да водят директни търговски преговори и да сключват сделки, взаимно да се опознаят и да установят лични контакти.