Ученици от 11 "д" клас, специалност "Бизнесадминистрация" при ПГТМ "Христо Ботев" - работещи в две тренировъчни фирми, участваха в работна среща с консултанти на Юнионбанк. Работната среща се проведе в Корпоративния тренинг център на банката в София, като "Час по модерно банкиране". Лично Нина Попова, главен мениджър HR проекти, посрещна учениците и изрази задоволството си от това, че са отделили от времето си за тази така ценна среща разговор. Жоро Нинков – експерт в отдел „Карти”, им представи две теми - "Банкови карти с чип и виртуални карти" и "Как се формират лихвите на банките". В работната среща „Реален бизнес – училище” се включи и Борислав Йорданов - пиар на МКБ Юнионбанк


Тони Иванов благодари от името на учениците и изрази мнение, че този метод на приближаване на учебната практика на учениците до реалния бизнес е от най-голяма полза за тях, подпомага тяхната професионалната подготовка, обогатява знанията им от наученото по теория и доближава работата на тренировъчните предприятия до границите на реалната практика.


На 16 ноември 2012 г., по време на информационна среща на ръководителите на тренировъчни фирми, бе даден старт на втория етап на съвместния проект на Центъра на учебно-тренировъчните фирми и МКБ Юнионбанк - "Банката за модерно обучение".
Проектът има за цел да укрепи връзката средно образование – университет – бизнес; да подпомогне модернизирането на обучението на младите хора, за да останат в България; да предостави възможност на учениците да се срещат със специалисти от банката, включени в програмата за развитие „Форум за професионално развитие“ - млади, знаещи и иновативни служители, желаещи да дадат своя принос към проекта.
Проектът "Банката за модерно обучение" се гради изцяло на доброволчеството на служителите и не включва финансиране на инициативите от страна на банката.


Според преподавателя Диана Къндева, чрез тренировъчните фирми учениците получават практически знания, умения и компетентности, които ги подготвят като индивиди с личностна, методическа и социална компетентност, обогатява се образователният процес и се подпомага професионалната подготовка както на учениците,  така и на учителите."


На учениците, работещи в учебните фирми "Идеал" и "Авис", предстои участие в XVI Международен панаир ТФ ФЕСТ 2013, който ще се проведе на  18 и 19 април 2013г. в град Пловдив, съобщиха от ПГТМ „Христо Ботев”.