28 000 управници ще организират борбата с природните бедствия, съобщи в Исперих вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем. Те са включени в Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, която ще бъде тествана на 2 април и ще заработи в края на май.

На правителственото заседание в четвъртък ще зазвънят телефоните на всички министри и няма да спрат, докато управниците не въведат личния си ПИН-код. Четирите цифри са получени според Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. С подобни кодове до май ще разполагат 28 000 българи, съобщи в Исперих вицепремиерът Емел Етем.

Започваме от президент, председател на Народното събрание, министър-председател, всички министри, областни управители и щабове, общински кметове и щабовете им, кметове на населени места и доброволците, когато се регистрират и обучат. Освен в Министерски съвет, в четвъртък тест ще се проведе и в три административни области – Разград, Варна и Благоевград.

След като въведе кода, чува сигнал, който му съобщава какво е бедствието и какво трябва да направи. Тези сигнали могат да бъдат на запис, могат да бъдат стандартни и конкретни според събитието в общината. При чуване на този сигнал те веднага трябва да се явят на предварително определено място, където се събира щабът и да започнат веднага координацията и действията за организирането на служителите и гражданите.